TRA CỨU
Từ khóa: Tìm kiếm nâng cao
Có Tổng số 105 Văn bản
DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN
Ngày đăng Tiêu đề/Trích yếu Người gởi
30/11/-1

27. Quy trình quản lý thư viện (BH lần 1)

Tải về
30/11/-1

28. Quy trình tuyển sinh (BH lần 2)

Tải về
30/11/-1

29. Quy trình đào tạo HSSV (BH lần 1)

Tải về
30/11/-1

30. Quy trình tổ chức thi tốt nghiệp (BH lần 1)

Tải về
30/11/-1

31. Quy trình cấp VBCC (BH lần 3)

Tải về
30/11/-1

32. Quy trình mời giảng (BH lần 2)

Tải về
30/11/-1

33. Quy trình mở ngành đào tạo mới (BH lần 1)

Tải về
30/11/-1

34. Quy trình đánh giá kết quả học tập HSSV (BH lần 2)

Tải về
30/11/-1

35. Hướng dẫn lập thời khóa biểu (BH lần 1)

Tải về
30/11/-1

36. Quy trình biên soạn bài giảng (BH lần 4)

Tải về
30/11/-1

37.Quy trình đánh giá một tiết dạy (BH lần 3)

Tải về
30/11/-1

38.Quy trình b.soạn và kiểm soát đề thi học kỳ (BH lần 3)

Tải về
30/11/-1

39.Quy trình chấm thi (BH lần 5)

Tải về
30/11/-1

40.Quy trình quản lý bài thi điểm thi (BH lần 6)

Tải về
30/11/-1

41.Quy trình rèn nghề và thực tập tốt nghiệp (BH lần 2)

Tải về
THỐNG KÊ
Online: 114
Lượt truy cập: 5843122