TRA CỨU
Từ khóa: Tìm kiếm nâng cao
Có Tổng số 105 Văn bản
DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN
Ngày đăng Tiêu đề/Trích yếu Người gởi
30/11/-1

10. Quy trình điều động, bổ nhiệm, thuyên chuyển, cho thôi việc và nghỉ hưu (BH lần 2)

Tải về
30/11/-1

11. Quy trình đào tạo bồi dưỡng CBCC (BH lần 2)

Tải về
30/11/-1

12. Quy trình bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị (BH lần 1)

Tải về
30/11/-1

13. Quy trình trang bị mới - Sửa chữa - Thanh lý tài sản - Thuê dịch vụ (BH lần 3)

Tải về
30/11/-1

14. Quy trình thi đua khen thưởng (BH lần 4)

Tải về
30/11/-1

16. Kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh (BH lần 1)

Tải về
30/11/-1

18. Quy chế chi tiêu nội bộ (BH lần 6)

Tải về
30/11/-1

19. Quy trình tiếp nhận, giải quyết phản hồi ý kiến KH (BH lần 2)

Tải về
30/11/-1

20. Quy trình đánh giá mức độ hài lòng của học viên (BH lần 2)

Tải về
30/11/-1

21. Quy trình chấm điểm rèn luyện HSSV (BH lần 4)

Tải về
30/11/-1

22. Quy trình kiểm tra nội bộ (BH lần 3)

Tải về
30/11/-1

23. Quy trình kiểm soát kết quả KPH (BH lần 1)

Tải về
30/11/-1

24. Quy trình thực hiện đề tài NC cấp khoa (BH lần 3)

Tải về
30/11/-1

25. Quy trình thực hiện đề tài NC cấp trường (BH lần 3)

Tải về
30/11/-1

26. Quy trình đưa thông tin lên mạng (BH lần 3)

Tải về
THỐNG KÊ
Online: 113
Lượt truy cập: 5843126