TRA CỨU
Từ khóa: Tìm kiếm nâng cao
Có Tổng số 42 Văn bản
DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN
Ngày đăng Tiêu đề/Trích yếu Người gởi
08/12/2013

17. Quy trình thu-chi-thanh toán (BH lần5)

Tải về
03/06/2012

45. Quy định chế độ làm việc đối với GV

Tải về
30/11/-1

04. Quy trình đánh giá nội bộ (BH lần 2)

Tải về
30/11/-1

05. Quy trình Khắc phục - Phòng ngừa - Cải tiến (BH lần 3)

Tải về
30/11/-1

06. Quy trình phân tích dữ liệu (BH lần 2)

Tải về
30/11/-1

07. Quy trình kiểm soát tài liệu (BH lần 2)

Tải về
30/11/-1

08. Quy trình kiểm soát hồ sơ (BH lần 1)

Tải về
30/11/-1

09. Quy trình tuyển dụng CBCC (BH lần 3)

Tải về
30/11/-1

10. Quy trình điều động, bổ nhiệm, thuyên chuyển, cho thôi việc và nghỉ hưu (BH lần 2)

Tải về
30/11/-1

11. Quy trình đào tạo bồi dưỡng CBCC (BH lần 2)

Tải về
30/11/-1

12. Quy trình bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị (BH lần 1)

Tải về
30/11/-1

13. Quy trình trang bị mới - Sửa chữa - Thanh lý tài sản - Thuê dịch vụ (BH lần 3)

Tải về
30/11/-1

14. Quy trình thi đua khen thưởng (BH lần 4)

Tải về
30/11/-1

16. Kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh (BH lần 1)

Tải về
30/11/-1

18. Quy chế chi tiêu nội bộ (BH lần 6)

Tải về
THỐNG KÊ
Online: 109
Lượt truy cập: 5843100