VIDEO CLIP
THỐNG KÊ
Online: 116
Lượt truy cập: 17803779
Thông báo
Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng, kiểm tra cấp CCQG tiếng Khmer(27/05/2020)

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Victory trường Đại học Trà Vinh tổ chức Bồi dưỡng và kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng Khmer dành cho tất cả đối...
Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng, kiểm tra cấp chứng chỉ Quốc gia tiếng Khmer(18/07/2018)
Thông báo chiêu sinh lớp ôn tập và kiểm tra Chứng chỉ tiếng Anh cấp độ B1(31/05/2018)
Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Quốc gia Anh văn trình độ B(04/04/2018)
Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Quốc gia Anh văn trình độ B(02/04/2018)
Thông báo khai giảng lớp Anh văn trình độ B(14/03/2018)
Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Anh trình độ B(06/01/2018)
Thông báo tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam(09/09/2016)
Thông báo tổ chức ôn tập và kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung tham chiếu Châu Âu(18/05/2016)
Thông báo tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Nhật giao tiếp, xuất khẩu lao động & du học(10/04/2016)
Thông báo đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Hàn giao tiếp, thi năng lực TOPIK, xuất khẩu lao động & du học ... (17/03/2016)
Thông báo khai giảng lớp luyện thi Tin học A, B(10/11/2015)