VIDEO CLIP
THỐNG KÊ
Online: 94
Lượt truy cập: 15439203
Thông báo
Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng, kiểm tra cấp chứng chỉ Quốc gia tiếng Khmer(18/07/2018)
Thông báo chiêu sinh lớp ôn tập và kiểm tra Chứng chỉ tiếng Anh cấp độ B1(31/05/2018)
Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Quốc gia Anh văn trình độ B(04/04/2018)
Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Quốc gia Anh văn trình độ B(02/04/2018)
Thông báo khai giảng lớp Anh văn trình độ B(14/03/2018)
Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Anh trình độ B(06/01/2018)
Thông báo tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam(09/09/2016)
Thông báo tổ chức ôn tập và kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung tham chiếu Châu Âu(18/05/2016)
Thông báo tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Nhật giao tiếp, xuất khẩu lao động & du học(10/04/2016)
Thông báo đào tạo và cấp chứng chỉ Tiếng Hàn giao tiếp, thi năng lực TOPIK, xuất khẩu lao động & du học ... (17/03/2016)
Thông báo khai giảng lớp luyện thi Tin học A, B(10/11/2015)