VIDEO CLIP
THỐNG KÊ
Online: 60
Lượt truy cập: 5060035
Ngày: 10/11/2016 - 09:27

Học phí, lệ phí kiểm tra Tin học

HỌC PHÍ TIN HỌC

LỚP SỐ TIẾT THỜI GIAN (TUẦN) HỌC PHÍ (Đ) GHI CHÚ
Cơ bản 90 8 400.000  Học và luyện thi
Nâng cao 90 8  500.000
LỚP SỐ TIẾT THỜI GIAN (TUẦN) HỌC PHÍ (Đ)
LUYỆN A 15 2 300.000 
LUYỆN B 15 2 350.000 

LỆ PHÍ KIỂM TRA TIN HỌC

ĐIỂM THI ĐỐI TƯỢNG(THÍ SINH) LỆ PHÍ (Đ)
TRÌNH ĐỘ A TRÌNH ĐỘ B
TẠI TRƯỜNG TRUNG TÂM  250.000 300.000 
TỰ DO/LIÊN KẾT  300.000 350.000