VIDEO CLIP
THỐNG KÊ
Online: 129
Lượt truy cập: 17803688
Ngày: 11/09/2017 - 09:27

Học phí, lệ phí kiểm tra Ứng dụng công nghệ thông tin

HỌC PHÍ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (DỰ KIẾN)

LỚP SỐ TIẾT THỜI GIAN (TUẦN) HỌC PHÍ (Đ) GHI CHÚ
Cơ bản 60 5 500.000  Học và luyện thi
Nâng cao 75 7 700.000
LỚP SỐ TIẾT THỜI GIAN (TUẦN) HỌC PHÍ (Đ)
LUYỆN Cơ bản 20 2 400.000 
LUYỆN Nâng cao 20 2 500.000 

LỆ PHÍ KIỂM TRA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (DỰ KIẾN)

ĐIỂM THI ĐỐI TƯỢNG(THÍ SINH) LỆ PHÍ (Đ)
CƠ BẢN NÂNG CAO
TẠI TRƯỜNG TRUNG TÂM  400.000 500.000 
TỰ DO/LIÊN KẾT  450.000 550.000