VIDEO CLIP
THỐNG KÊ
Online: 134
Lượt truy cập: 17804215
Ngày: 10/11/2016 - 09:27

Học phí, lệ phí kiểm tra Anh văn

HỌC PHÍ ANH VĂN

LỚP SỐ TIẾT THỜI GIAN (TUẦN) HỌC PHÍ (Đ) GHI CHÚ
HỌC A 60 7 400.000  A2, B1 nội bộ
LUYỆN A/A2 60 7 400.000 
HỌC B 60 7  500.000
LUYỆN B/B1 60 7 500.000 
HỌC C 72 8 700.000 
LUYỆN C 72 8 800.000 

 

LỆ PHÍ KIỂM TRA ANH VĂN

ĐIỂM THI ĐỐI TƯỢNG(THÍ SINH) LỆ PHÍ (Đ) GHI CHÚ
A/A2 B/B1 C
TẠI TRƯỜNG TRUNG TÂM 200.000  240.000  350.000  A1, B1 nội bộ
LIÊN KẾT/TỰ DO 250.000   300.000 450.000
NƠI KHÁC 270.000   320.000 500.000