VIDEO CLIP
THỐNG KÊ
Online: 141
Lượt truy cập: 17804481
Ngày: 21/04/2015 - 02:42

Chương trình đào tạo Tin học

Thường xuyên được cập nhật -  Đáp ứng nhu cầu của người học
Phù hợp với sự phát triển của cộng đồng

LỚP TIN HỌC THỜI GIAN (TUẦN) SỐ TIẾT NỘI DUNG
LT TH
A 8 45 45 EXCELL, WINDOWS 2010
WINWORD 2010, INTERNET
POWER POINT 2010
B 8 45 45 ACCESS 2010

 

Ngoài ra Trung tâm còn mở các lớp Tin học đặc biệt theo yêu cầu của học viên.