VIDEO CLIP
THỐNG KÊ
Online: 137
Lượt truy cập: 17803200
Ngày: 20/04/2015 - 04:52

Cơ cấu tổ chức


Bộ môn Anh văn

Bộ môn Tin học

 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Chuyên môn
Cán bộ nhân viên
1 Lê Ngọc Thanh 1972 Giám đốc Thạc sĩ
2 Nguyễn Thị Đỗ Quyên 1972 Phó Giám đốc Thạc sĩ
3 Nguyễn Thị Thúy Loan 1982 Giáo vụ, Thủ quỹ Cử nhân
4 Trát Minh Toàn 1990 Kế toán Cử nhân
5 Nguyễn Thế Nhân 1983

Trưởng bộ môn
Ứng dụng CNTT

Thạc sĩ