VIDEO CLIP
THỐNG KÊ
Online: 89
Lượt truy cập: 4700126
Ngày: 20/04/2015 - 04:52

Cơ cấu tổ chức


Bộ môn Anh văn

Bộ môn Tin học

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Chuyên môn
Cán bộ nhân viên
1 Lê Ngọc Thanh 1972 Giám đốc Thạc sĩ
2 Nguyễn Thị Đỗ Quyên 1972 Phó Giám đốc Thạc sĩ
3 Nguyễn Thị Thúy Loan 1982 Giáo vụ, Thủ quỹ Cử nhân
Giảng viên tiếng Anh
4 Lý Thị Ánh Nguyệt 1963 Giảng viên Anh văn Thạc sĩ
5 Phan Huỳnh Nhật Thanh 1979 Giảng viên Anh văn Thạc sĩ
6 Nguyễn Thị Tuyết Minh 1976 Giảng viên Anh văn Cử nhân
7 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 1967 Giảng viên Anh văn Cử nhân
8 Nguyễn Thị Loan Chính 1963 Giảng viên Anh văn Cử nhân
Giảng viên Tin học
9 Nguyễn Hồng Hậu 1970 Giảng viên Tin học Kỹ sư
10 Nguyễn Văn Thơm 1976 Giảng viên Tin học Thạc sĩ
11 Nguyễn Ngọc Đoan Trang 1978 Giảng viên Tin học Cao học
12 Nguyễn Thành Quân 1980 Giảng viên Tin học Cao học
13 Nguyễn Thế Nhân 1983 Giảng viên Tin học Kỹ sư
14 Đỗ Trọng Hiếu 1985 Giảng viên Tin học Kỹ sư