VIDEO CLIP
THỐNG KÊ
Online: 104
Lượt truy cập: 17803797
Ngày: 20/04/2015 - 10:20

Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long với tên gọi ban đầu là Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học của Trung tâm giáo dục thường xuyên Tỉnh Vĩnh Long, được thành lập từ năm 1992.
CHỨC NĂNG
– Đào tạo, liên kết đào tạo tiếng Anh, Ứng dụng Công nghệ Thông tin góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng sử dụng tiếng Anh, cho mọi đối tượng nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực.
NHIỆM VỤ
– Chiêu sinh, tổ chức giảng dạy tiếng Anh trình độ A, B, C, B1, B2 (châu Âu); giảng dạy các lớp tiếng Anh giao tiếp, Thương mại, …

– Chiêu sinh, phối hợp đơn vị liên kết tổ chức giảng dạy các lớp Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và nâng cao.
 – Tổ chức thi kiểm tra cấp chứng chỉ quốc gia Anh văn.
– Phối hợp tổ chức thi kiểm tra & cấp giấy chứng nhân/chỉ tiếng Anh cấp độ A2, B1, B2 ...; chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và nâng cao.
– Thường xuyên cải tiến phương pháp giảng dạy & quản lý, nội dung chương trình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng yêu cầu của người học.
– Trãi qua 25 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm luôn được sự quan tâm và tín nhiệm của học viên, cùng với sự nỗ lực của cán bộ giáo viên và nhân viên, Trung tâm đã xây dựng được một đội ngũ vững vàng về chuyên môn, chất lượng đào tạo được nâng dần và quy mô ngày càng được mở rộng.

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO TIẾNG ANH

Kiến thức
Cũng cố kiến thức ngữ pháp căn bản và cung cấp kiến thức ngữ pháp nâng cao
Tăng vốn từ vựng về nhiều chủ đề thông dụng
Kỹ năng
Trau dồi và phát triển 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết
Rèn luyện kỹ năng làm bài thi