Trung cấp

  • Tuyển sinh 2018 - Trung cấp

    Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long đào tạo 22 ngành Trung cấp, tuyển sinh cả nước, thời gian đào tạo 1.5 năm, học sinh tốt nghiệp THCS học trung cấp tại được miễn 100% học phí.

  • Tuyển sinh 2018 - Trung cấp

    Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long đào tạo 22 ngành Trung cấp, tuyển sinh cả nước, thời gian đào tạo 1.5 năm, học sinh tốt nghiệp THCS học trung cấp tại được miễn 100% học phí.