21June

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Quốc gia Anh văn trình độ A

02:06


  THÔNG BÁO

TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA ANH VĂN TRÌNH ĐỘ A

Vào lúc: 7h ngày 09/7/2017 tại Khu I - Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long