04April

Tiếp và làm việc với trường Cao đẳng Niagara lần 2

Tin - Minh Châu, Ảnh - Hoàng Bá 03:04

Tiếp nối chuyến công tác lần 1 (tháng 11/2015), bốn chuyên gia trường Cao đẳng (CĐ) Niagara đã đến làm việc tại trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Vĩnh Long từ ngày 22/02/2016 đến ngày 11/3/2016.

Thực hiện các hoạt động đối tác của hai trường trong khuôn khổ của dự án VSEP, các chuyên gia Jon Ogryzlo, Beverley Davies, Kyla Pennie và Amy Prouxl đã có chuyến công tác kéo dài hơn 02 tuần tại trường CĐCĐ Vĩnh Long.

Đầu tiên, đoàn đã tiếp xúc với Ban Giám hiệu trường để đưa ra lịch công tác toàn đợt. Cụ thể, các nội dung chính được triển khai bao gồm: thứ nhất là tìm hiểu các yêu cầu về chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời, biên soạn các Chuẩn đầu ra Chương trình cho ngành Công nghệ Lương thực Thực phẩm; thứ hai, tổ chức Hội thảo Phân tích nghề nghiệp DACUM với các doanh nghiệp; thứ ba, tham quan các doanh nghiệp, trường đại học trong vùng; và thứ tư là tư vấn về công tác phát triển quan hệ đối tác, bình đẳng giới và thành lập Ban tư vấn Chương trình. Sau cùng, đoàn đã có buổi thảo luận và đánh giá các hoạt động, hội thảo trong suốt thời gian làm việc, cũng như xây dựng lịch trình dự kiến cho đợt làm việc tiếp theo.

Qua hai tuần công tác, các chuyên gia đã tiến gần hơn với các định hướng ban đầu về xây dựng ngành Công nghệ Lương thực Thực phẩm theo hướng đi sâu vào các chuyên ngành để học viên được trang bị tốt hơn về các kỹ năng trong công việc, góp phần hỗ trợ các em tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Đồng thời, chương trình mới cũng đảm bảo được tính liên thông nhằm giúp học viên có cơ hội học cao hơn trước khi bước chân vào thị trường lao động.

Dự kiến chương trình Công nghệ Thực phẩm mới sẽ được trình Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua vào tháng 9/2016 và trường sẽ tiến hành tuyển sinh theo lộ trình thực hiện dự án VSEP. Tin rằng, chương trình mới hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích thiết thực và tích cực nhất cho học viên của trường CĐCĐ Vĩnh Long. Trong tương lai sẽ góp phần gia tăng lực lượng lao động có tay nghề của tỉnh nói riêng và Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung.


Ông Jon Ogryzlo (trên, bên phải), Chuyên gia thực hiện phân tích Chương trình dạy nghề,đang trình bày
về tầm quan trọng của việc phân tích kỹ năng trong công việc.

Bà BeverleyDavies (thứ 2, bên phải), Chuyên gia Xây dựng chương trình và Đảm bảo chất lượng,
đang diễn giải về các yêu cầu chuẩn đầu ra chương trình cho các giảng viên
ngành Công nghệ Lương thực Thực phẩm ở trường.

Bà Amy Prouxl (đầu tiên, bên trái), Chuyên gia ngành Công nghệ Thực phẩm,
đang giới thiệu về chương trình Công nghệ Thực phẩm và Đổi mới Ẩm thực ở trường CĐ Niagara.


Bà Kyla Pennie (ở giữa, bên trái) Chuyên gia quản lý dự án, Tư vấn Bình đẳng Giới,
trong buổi tìm hiểu về các chính sách về Giới của trường CĐCĐ Vĩnh Long.