16March

Hình thức và điều kiện xét tuyển Cao đẳng và Trung cấp năm 2021

09:03


TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

- Vùng tuyển sinh: Cả nước
- Thời gian nhận hồ sơ: Liên tục cả năm
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT và tương đương trở lên;
Trường hợp có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển thì Trường sẽ xét chọn thí sinh có điểm trung bình chung cả năm lớp 12 hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển sinh của Trường;


TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Vùng tuyển sinh: Cả nước
- Thời gian nhận hồ sơ: Liên tục cả năm
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) trở lên;
Trường hợp có nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển thì Trường sẽ xét chọn thí sinh có điểm trung bình chung các môn học lớp cuối THCS hoặc trung học phổ thông (THPT) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển sinh của Trường;