THỐNG KÊ
Online: 101
Lượt truy cập: 4686566

Sứ mạng - Tầm nhìn

13:06 - 02/06/2014

Sứ mệnh

Đào tạo cung cấp cho cộng đồng nguồn nhân lực chất lượng cao về đạo đức, tri thức và kỹ năng nghề nghiệp

Tầm nhìn đến năm 2020

• Trở thành một trường Đại học có uy tín trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
• Địa chỉ hàng đầu về cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.
• Trung tâm nghiên cứu khoa học uy tín.

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT - TÀI TRỢ - HỌC BỔNG - TUYỂN DỤNG SINH VIÊN