03October

Thông báo Khai giảng các lớp Anh văn trình độ A, B, Tin học (Ứng dụng CNTT) Cơ bản và Nâng cao

09:10


 THÔNG BÁO
Khai giảng các lớp Anh văn trình độ A, B
Tin học (Ứng dụng CNTT) Cơ bản và Nâng cao

 

Thời gian 18g15p ngày 10/10/2016 tại  Khu I trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long