14March

Thông báo khai giảng lớp Anh văn trình độ B

11:03


 THÔNG BÁO
KHAI GIẢNG CÁC LỚP ANH VĂN TRÌNH ĐỘ B

Thời gian: 18h30 ngày 20/3/2018
Địa điểm:
Khu 1 - Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học của trường