23April

Thông báo khai giảng lớp Ôn thi Anh văn trình độ A

11:04


 THÔNG BÁO
KHAI GIẢNG CÁC LỚP ÔN THI ANH VĂN TRÌNH ĐỘ A

Thời gian: 18h00 ngày 24/04/2017
Địa điểm:
Khu 1 - Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học của trường