THỐNG KÊ
Online: 91
Lượt truy cập: 4686556

Đảng Ủy Trường

09:03 - 08/03/2016

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG NHIỆM KỲ 2015 – 2020

1- Đồng chí Trần Thanh Tùng: Ủy viên thường vụ - Bí thư.
2- Đồng chí Nguyễn Quang Sang: Ủy viên thường vụ - Phó Bí thư.
3- Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Giàu: Ủy viên thường vụ - Chủ nhiệm UBKT.
4- Đồng chí Phan Văn Hồng: Ủy viên
5- Đồng chí Lê Ngọc Thanh: Ủy viên
6- Đồng chí Võ Thanh Phong: Ủy viên
7- Đồng chí Nguyễn Trọng Hưng: Ủy viên
8- Đồng chí Nguyễn Văn Thống: Ủy viên
9- Đồng chí Nhan Thanh: Ủy viên

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG NHIỆM KỲ 2015 – 2020

1- Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Giàu: Ủy viên thường vụ - Chủ nhiệm UBKT.
2- Đồng chí Võ Thanh Phong: Phó Chủ nhiệm
3- Đồng chí Nhan Thanh: Ủy viên.


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015 – 2017

CHI BỘ 1:
1- Đồng chí Nguyễn Trọng Hưng: Bí thư.
2- Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Loan: Phó Bí thư.
3- Đồng chí Trần Xuân Nhất: Chi ủy viên.

CHI BỘ 2:
4- Đồng chí Phan Văn Việt: Bí thư.
5- Đồng chí Cao Thị Lan Như: Phó Bí thư.
6- Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Loan: Chi ủy viên.

CHI BỘ 3:
7- Đồng chí Phan Văn Hồng: Bí thư.
8- Đồng chí Bùi Minh Triều: Phó Bí thư.
9- Đồng chí Ngô Hải Đăng: Chi ủy viên.

CHI BỘ 4:
10- Đồng chí Nhan Thanh: Bí thư.
11- Đồng chí Đoàn Thị Tuyết Hoa: Phó Bí thư.
12- Đồng chí Nguyễn Trung Tín: Chi ủy viên.

CHI BỘ 5:
13- Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn: Bí thư.
14- Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm: Phó Bí thư.
15- Đồng chí Đàm Ngọc Bích: Chi ủy viên.

CHI BỘ 6:
16- Đồng chí Nguyễn Thanh Phong: Bí thư.
17- Đồng chí Nguyễn Văn Thơm: Phó Bí thư.
18- Đồng chí Lưu Hoàng Sáng: Chi ủy viên
 

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT - TÀI TRỢ - HỌC BỔNG - TUYỂN DỤNG SINH VIÊN