30December

Bộ môn Giáo dục Quốc phòng và Thể chất

08:12


Bộ môn Giáo dục Quốc Phòng và Thể Chất

    Chức năng:

Bộ môn là đơn vị cơ sở của các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường và chịu trách nhiệm về học thuật trong lĩnh vực hoạt động này. Bộ môn hoạt động theo quy chế do Hiệu trưởng quy định.

    Nhiệm vụ:

1. Đảm nhận việc tổ chức giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất cho sinh viên (hệ Cao đẳng) và học sinh (hệ Trung cấp chuyên nghiệp) của trường theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định.
2. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập  môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường.
3. Biên soạn bài giảng Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo đã quy định.
4. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Giáo dục quốc phòng - An ninh, Giáo dục Thể chất.
5. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng vận động viên tham gia các hội thao.
6. Quản lý chặt chẽ và bảo quản các thiết bị; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện và cất giữ vũ khí, trang bị.
7. Tổ chức dự giờ, đánh giá tiết dạy của đồng nghiệp trong bộ môn.
8. Tham gia vào hoạt động đào tạo do Phòng Đào tạo trường phân công.
9. Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời và kết quả, chất lượng giảng dạy môn giáo dục quốc phòng - an ninh khi có văn bản yêu cầu.

   Tổ Chức:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
Lê Thanh Đông Giảng viên Thạc sĩ Giáo dục thể chất
Email: ltdong@vlcc.edu.vn
2 Nguyễn Trung Tín Giảng viên  Cử nhân TDTT
Email: nttin@vlcc.edu.vn
3 Nguyễn Thị Hồng Thắm Giảng viên Cử nhân Huấn luyện thể thao
Email: nththam@vlcc.edu.vn
4 Nguyễn Minh Tuấn Giảng viên Cử nhân SP Giáo dục thể chất
Email: nmtuan@vlcc.edu.vn
5 Huỳnh Hải Sơn Giảng viên  Cử nhân SP TDTT
Email: hhson@vlcc.edu.vn