THỐNG KÊ
Online: 85
Lượt truy cập: 4686549

Phó Hiệu trưởng (Đào tạo)

08:03 - 01/03/2012

Họ và tên: Nguyễn Quang Sang
Học vị: ThS Quản lý Giáo dục
Email : nqsang@vlcc.edu.vn
nguyenquangsang1962@yahoo.com
Điện thoại: 070 3830 184
Phụ trách: Đào tạo
Quản lý điều hành: Phòng Đào tạo, các Khoa chuyên môn, các Tổ Bộ môn. 

 

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT - TÀI TRỢ - HỌC BỔNG - TUYỂN DỤNG SINH VIÊN