THỐNG KÊ
Online: 84
Lượt truy cập: 4686548

Phó Hiệu Trưởng (Hành chính)

08:02 - 10/02/2014

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Học vị: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
Điện thoại: 0703 821 025
Email: ntngiau@vlcc.edu.vn
Phụ trách: Hành chính Quản trị.
Quản lý điều hành: Phòng Tổ Chức 
Hành Chính, Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng, Ban Quản Lý Ký Túc Xá,  Phòng Công Tác Học Sinh - Sinh viên.

 

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT - TÀI TRỢ - HỌC BỔNG - TUYỂN DỤNG SINH VIÊN