THỐNG KÊ
Online: 75
Lượt truy cập: 4686538

Hiệu trưởng

07:12 - 13/12/2011

Họ và tên: Trần Thanh Tùng
Học vị: Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh

Email: tttung@vlcc.edu.vn
           tungmekongdelta@yahoo.com

Điện thoại: 070 3830186
Phụ trách chung, chỉ đạo trực tiếp công tác nghiên cứu khoa học, tuyển sinh, công tác đối ngoại và quan hệ hợp tác quốc tế, kiểm định chất lượng đào tạo, công tác tổ chức cán bộ và quản trị tài chính

 

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT - TÀI TRỢ - HỌC BỔNG - TUYỂN DỤNG SINH VIÊN