06April

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại huyện Trà Ôn

07:04

Sáng ngày 03 tháng 4 năm 2021, Trường Cao đẳng Vĩnh Long phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Trà Ôn và Phân hiệu Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP.HCM đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại huyện Trà Ôn.


Hình 1. Toàn cảnh lễ khai giảng

Tham dự buổi lễ khai giảng có ông Nguyễn Chu Dũng, đại diện Phân hiệu Đại học Nội vụ Hà Nội tại TPHCM; ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn; ông Trần Minh Tố – Hiệu trưởng và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Vĩnh Long; lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Ôn cùng 137 học viên tham dự khóa học.

Hình 2. Đại biểu lãnh đạo tham dự buổi khai giảng

Trong hơn 02 tháng diễn ra lớp học, các học viên sẽ được tiếp thu 3 học phần chính gồm: Phần I: Kiến thức chung; Phần II: Quản lý nhà nước theo ngành, lãnh thổ; Phần III: Các kỹ năng và 3 chuyên đề. Cuối khóa học, học viên viết tiểu luận xử lý tình huống trong công tác hiệu quả.  Lớp được tổ chức học theo hình thức vừa làm vừa học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

Thông qua khóa học nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức các cấp, các ngành ngày càng vững mạnh, có đầy đủ phẩm chất, trình độ, năng lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Tin: Nguyễn Việt Châu