14October

Thông báo mức phí lệ thi lại lần 2 và thi cải thiện điểm năm học 2020-2021

13:10


Trường Cao đẳng Vĩnh Long thông báo về việc mức phí lệ thi lại lần 2 và thi cải thiện điểm đến tất cả học sinh, sinh viên khối bậc trung cấp, cao đẳng của Trường như sau:

- Mức thu: 40.000 đồng/lần/môn học

- Địa điểm đóng: Phòng Kế hoach Tài chính Trường Cao đẳng Vĩnh Long

- Thời gian đóng học phí học lại: HSSV sẽ đóng phí lệ thi lại lần 2 và thi cải thiện điểm trong năm học 2020-2021.

*Lưu ý: Học sinh sinh viên thi cải thiện điểm chỉ thi chung với lần 2 của môn học đăng ký, đăng ký cải thiện điểm lần khác thì phải đăng ký học và thi lại.

 

CHI TIẾT THÔNG BÁO>>