28May

Tổ chức lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính năm 2020

08:05

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long phối hợp với trường Đại học Nội vụ Hà Nội mở lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính.

- Thời gian học: Dự kiến Khai giảng lúc 08 giờ ngày 27/6/2020. Học vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

- Địa điểm học: Tại trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long.

Chi tiết thông báo>>