10October

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển sinh liên thông của trường Đại học Trà Vinh

09:10

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học Hệ VLVH  và từ Cao đẳng lên Đại học Hệ VLVH ngành Giáo dục mầm non của trường Đại học Trà Vinh.


- Kết quả có 57 thí sinh trúng tuyển liên thông từ Trung cấp lên Đại học Hệ VLVH 

>> chi tiết xem tại đây

- Kết quả có 09 thí sinh trúng tuyển liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Hệ VLVH 

>> chi tiết xem tại đây