12August

Thông báo đấu giá cho thuê mặt bằng bãi giữ xe 02 bánh năm 2019

03:08


1. Đối tượng tham gia: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm khai thác dịch vụ

2. Thời gian, địa điểm đấu thầu:  Thời gian phát hành và nhận hồ sơ dự thầu: từ ngày 08/08/2019 đến ngày 22/08/2019 (trong giờ hành chính: buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 15 giờ).

3. Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ dự thầu: tại Phòng Tổ chức Hành chính, trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

4. Địa chỉ: 112A, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức xét thầu: 14 giờ ngày 26/08/2019, tại Phòng khách, Trường Cao Đẳng Cộng đồng Vĩnh Long.

>>Xem chi tiết tại đây