21May

Sáng ngày 16/5/2019, trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long tổ chức Hội thảo “Can thiệp sớm, hạn chế học sinh sinh viên bỏ học”.

Ngọc Phường, Ảnh: Thanh Bình 06:05

Nhằm phòng ngừa học sinh, sinh viên (HSSV) bỏ học, đồng thời đưa ra các giải pháp tối ưu can thiệp sớm, hỗ trợ và theo dõi phát hiện nguy cơ HSSV bỏ học giúp nhà trường giữ được HSSV trong suốt khóa học theo tư vấn của chuyên gia Canada thuộc Dự án kỹ năng nghề nghiệp Việt Nam (VSEP), sáng ngày 16/5/2019, trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long tổ chức Hội thảo “Can thiệp sớm, hạn chế học sinh sinh viên bỏ học”.


Nhằm phòng ngừa học sinh, sinh viên (HSSV) bỏ học, đồng thời đưa ra các giải pháp tối ưu can thiệp sớm, hỗ trợ và theo dõi phát hiện nguy cơ HSSV bỏ học giúp nhà trường giữ được HSSV trong suốt khóa học theo tư vấn của chuyên gia Canada thuộc Dự án kỹ năng nghề nghiệp Việt Nam (VSEP), sáng ngày 16/5/2019, trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long tổ chức Hội thảo “Can thiệp sớm, hạn chế học sinh sinh viên bỏ học”.

Trong buổi Hội thảo các đại biểu đã trình bày 9 tham luận. Các tham luận chủ yếu nêu ra thực trạng của việc HSSV bỏ học và đề ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm hạn chế tình trạng bỏ học của HSSV tại các khoa thuộc trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long và các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Ngoài ra, các đại biểu còn thảo luận nhiều giải pháp mang tính chiến lược nhằm hạn chế tình trạng HSSV bỏ học.

Hiệu trưởng - ThS. Nguyễn Quang Sang đánh giá cao và chân thành tiếp thu các giải pháp mà các đại biểu đã đề xuất: “Trong thời gian tới Ban Giám hiệu sẽ lựa chọn ra các giải pháp tối ưu nhất để thực hiện tại trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long, nếu đạt hiệu quả cao sẽ giới thiệu để các trường bạn trong tỉnh áp dụng theo Quy trình đã được nghiên cứu”.

 Hình 1: Quang cảnh của buổi Hội thảo

 

Hình 2: Đại biểu báo cáo Quy trình can thiệp sớm, hạn chế HSSV bỏ học

 

Hình 3: Đại biểu thảo luận

 

Hình 4: Các đại biểu chụp hình lưu niệm

                                                                             

 Tác giả: Ngọc Phường,  Ảnh: Thanh Bình