15March

Tiếp và làm việc với đoàn Giám sát dự án VSEP

Tin - Minh Châu; Ảnh - Thanh Bình 02:03

Lúc 8h30 ngày 07/3/2018, trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Vĩnh Long đã có buổi đón tiếp và làm việc với đoàn Giám sát của Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada gồm: ông Micheal Jonathan, Trưởng đoàn và ông Đỗ Huân, Chuyên gia Giám sát.


Nằm trong hoạt động giám sát và đánh giá các hoạt động của dự án VSEP tại 03 tỉnh Vĩnh Long, Bình Thuận và Hậu Giang từ ngày 28/02 đến 07/3/2018, đoàn đã đến làm việc tại trường CĐCĐ Vĩnh Long vào ngày 07/3/2018. Tham dự cuộc họp có Ban Giám hiệu, Lãnh đạo phòng Quản lý Khoa học, Lãnh đạo Khoa Công nghệ Lương thực Thực phẩm và các cán bộ, giảng viên có liên quan.

Trong cuộc họp, đoàn đã trao đổi và ghi nhận những thông tin xoay quanh việc xây dựng chương trình Công nghệ Thực phẩm theo khuôn khổ của dự án gồm: thành công của các sáng kiến tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh tương lai; thực hiện kế hoạch và ứng dụng phương pháp giảng dạy ngành công nghệ thực phẩm mới; mua sắm, quản lý, bảo trì và sử dụng thiết bị; thiết lập và sử dụng phòng thí nghiệm. Ngoài ra, trao đổi thêm về các vấn để khác liên quan đến việc thực hiện dự án như: những bước tiến trong lĩnh vực kết nổi với các doanh nghiệp địa phương; những thành tựu và rào cản; các sáng kiến bảo vệ môi trường; bình đẳng giới và các hoạt động tập huẩn cán bộ quản lý.

Kết thúc đợt làm việc, đoàn đánh giá cũng thu thập được khá nhiều số liệu thống kê minh chứng cho các hoạt động của dự án tại trường CĐCĐ Vĩnh Long. Nhìn chung, các chuyên gia đánh giá đã ghi nhận khá nhiều thông tin tích cực, cũng như những vướng mắc gặp phải khi thực hiện dự án tại đây.

Mong rằng, các cuộc giám sát và đánh giá như thế này sẽ giúp các bên có liên quan nhìn nhận rõ hơn tiến độ thực hiện dự án của các bên có liên quan. Từ đó, sẽ phát huy những ưu thế và điểm mạnh; đồng thời, giảm thiểu và gỡ bỏ những hạn chế và rắc rối đang có khi thực hiện dự án.


Hình 1. Thầy Trần Thanh Tùng, Hiệu trưởng, (người thứ 4, bên phải) chào đón đoàn đại biểu đến làm việc tại trường trong cuộc họp ngày 07/3/2018.


Hình 2
. Cô Trần Thị Thùy Linh, Trưởng phòng QLKH&HTQT (người thứ 2, bên trái), đang giải thích về số liệu thống kê của các hoạt động dự án.