03July

Ngày Hội thảo Kế hoạch Trường Cao đẳng Xanh

Tin - Minh Châu, Ảnh - Thanh Bình 00:07

Vào lúc 8h00 ngày 23/6/2017, trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Vĩnh Long đã tổ chức “Hội thảo Kế hoạch Trường Cao đẳng Xanh”, tại phòng Hội thảo Trung tâm Thông tin và Thư viện. Đây là chuỗi hoạt động nằm trong các chủ đề xuyên suốt của Dự án Kỹ năng Nghề nghiệp Việt Nam, VSEP.


Tham gia tổ chức Hội thảo có sự góp mặt của ông Michael Emblem - Giám đốc Dự án, Ông John Knapp - Điều phối viên dự án phía Canada, ông Phạm Phi Anh - Điều phối viên dự án cấp tỉnh, ông Colin Rankin và ông Nguyễn Anh Tuấn - Chuyên gia môi trường, chịu trách nhiệm triển khai các thông tin, bối cảnh và xây dựng các dự án cho trường Cao đẳng xanh. Cùng đoàn chuyên gia còn có bà Lê Thị Bình - Chuyên gia Giới của VSEP, và ông Mai Quang Long Bình - Cán bộ Truyền thông của dự án VSEP. Đón tiếp và làm việc trong Hội thảo có Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo và CBGV các phòng, ban, khoa, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Tổ Y tế của Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long. Hội thảo được tổ chức thành hai mảng, Xây dựng trường cao đẳng xanh và Công tác giới, với hai phòng làm việc riêng biệt.

Trong nội dung về Xây dựng Trường Cao đẳng xanh, các đại biểu được chia sẻ các thông tin về giáo dục hướng tới sự bền vững. Ông Colin Rankin đã trình bày về bối cảnh và kinh nghiệm của Canada trong xây dựng và hướng tới tính bền vững trong giáo dục dạy nghề. Đồng thời, ông Nguyễn Anh Tuấn cũng lần lượt nêu lên bối cảnh của Việt Nam với xu thế hướng đến giáo dục xanh và bền vững.

Song song đó, bà Lê Bình cũng có cuộc họp thu thập và trao đổi thông tin với các CBGV có liên quan về công tác Giới thông qua thảo luận và hỏi đáp. Qua hơn ba giờ làm việc buổi sáng, nhóm chuyên gia đã tóm tắt và đề xuất các hoạt động tiếp theo của dự án nằm trong chủ đề Giới và Cách tiếp cận. Dự kiến sẽ tổ chức Hội thảo có liên quan vào tháng 9/2017 tại TP Hồ Chí Minh.
Sau một ngày làm việc tích cực và hiệu quả, nhóm chuyên gia đã hướng dẫn CBGV Nhà trường chọn lựa các tiêu chí và các thành tố của một trường cao đẳng xanh, đồng thời đã đưa ra ý tưởng để đề xuất 6 dự án nằm trong chủ đề môi trường và giáo dục xanh hướng đến bền vững. Các thành viên trong 6 nhóm đề xuất dự án sẽ có các hoạt động tiếp nối để có bản đề xuất dự án hoàn chỉnh nộp cho Văn phòng Dự án vào cuối tháng 7/2017.

Xuất phát từ tình hình thực tế kết hợp với Chiến lược phát triển Nhà trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, các đề xuất về xây dựng Trường cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long đạt chuẩn xanh và bền vững sẽ góp phần thúc đẩy sự đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục của tình nhà nói riêng và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung.


Hình 1. ThS. Trần Thanh Tùng, Trưởng Ban Quản lý dự án, Hiệu trưởng nhà trường, đang phát biểu khai mạc ngày Hội thảo Kế hoạch trường CĐ Xanh vào lúc 8h10, ngày 23/6/2017 tại phòng Hội thảo Thông tin và Thư viện.


Hình 2. Ông Colin (áo đen), Chuyên gia Môi trường của dự án VSEP, đang lắng nghe các nhóm nhỏ thảo luận về thứ tự ưu tiên của các tiêu chí đánh giá trường Cao đẳng Xanh.