26April

Tuyển sinh trung cấp 2018 - Ngành Quản lý đất đai

06:04

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long tuyển sinh ngành Ngành Quản lý đất đai, tuyển sinh cả nước, thời gian đào tạo 1.5 năm, học sinh tốt nghiệp THCS học trung cấp tại được miễn 100% học phí.

 


Thông tin về chương trình học

- Trình độ: Trung cấp
- Vùng tuyển sinh: Cả nước
- Thời gian đào tạo: 1.5 năm
- Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THCS trở lên
- Thời gian nhận hồ sơ: Liên tục cả năm
Khoa quản lý: Khoa Nông nghiệp
Học phí: 
+ Trong tỉnh:2.080.000 đồng/ học kỳ
+ Ngoài tỉnh:3.120.000 đồng/ học kỳ

ĐẶC BIỆT: HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS HỌC TRUNG CẤP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG ĐƯỢC MIỄN 100% HỌC PHÍ

Chính sách hỗ trợ

- Miễn lệ phí đăng ký xét tuyển
- Ngân sách học bổng trị giá 200 triệu đồng hàng năm dành tặng cho các thủ khoa của từng chuyên ngành và sinh viên có kết quả học tập khá, giỏi

Kiến thức và kỹ năng

- Đào tạo học sinh có kỹ năng đo vẽ được bản đồ địa chính; tính toán diện tích; trình bày và chỉnh lý bản đồ địa chính và các loại bản đồ.

- Lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập, quản lý hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai. Lập được hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất; tổ chức được giao đất, thu hồi đất ở thực tế.

- Vận dụng được các phương pháp phân hạng đất, định giá đất, bất động sản. Phân tích và kiến nghị biện pháp xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện được thanh tra, kiểm tra đất đai, giải quyết tranh chấp và khiếu tố về đất đai. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật; cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

Cơ hội việc làm

Học sinh tốt nghiệp làm việc ở các cơ quan, đơn vị quản lý đất đai, tài nguyên - môi trường, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, trắc địa - bản đồ .... thuộc các thành phần kinh tế.