07January

Thẩm định Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm

00:01

Vào lúc 8h00 ngày 22/12/2016, tại phòng họp 2, khu hiệu bộ, trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long thành lập “Hội đồng thẩm định Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm Công nghệ Thông tin (CNTT)” thuộc Trung tâm Ngoại ngữ Tin học của trường.

Chủ trì hội đồng thẩm định là ThS. Trần Thanh Tùng, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng. Cùng tham dự có 02 ủy viên phản biện bên ngoài gồm: ông Đặng Vinh Hiểu, Cán bộ Sở Lao động Thương Binh và Xã hội, ông Nguyễn Huỳnh Đại, Cán bộ Sở Thông tin Truyền thông (TTTT), và các thành viên có liên quan.

Mở đầu cuộc họp, ThS. Trần Thanh Tùng nêu tóm tắt nội dung Thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT - BTTT quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, hoạt động đào tạo Chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C sẽ được chuyển sang chứng chỉ ứng dụng CNTT hai cấp độ Cơ bản và Nâng cao. Hai giảng viên Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Thế Nhân, thuộc khoa CNTT của trường lần lượt trình bày về quy cách soạn đề, số lượng câu hỏi theo từng mô đun và nội dung của từng câu hỏi. Cụ thể, bộ đề dành cho nhóm chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản gồm có 6 mô đun chứa 700 câu hỏi, bộ Nâng cao gồm 3 mô đun với 300 câu hỏi. Nhìn chung, những câu hỏi trong cả hai bộ đề đều đáp ứng được 04 tiêu chí về độ khó, độ phân biệt, độ tin cậy và độ giá trị được quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin Truyền thông quy định về chuẩn Kỹ năng sử dụng CNTT.

Sau phần trình bày của hai giảng viên, các ủy viên phản biện lần lượt đóng góp ý kiến và đưa ra những đề xuất để hoàn thiện hơn bộ câu hỏi trong ngân hàng đề thi. Trong tương lai, khi chương trình đào tạo ứng dụng CNTT được hoàn thiện, trường CĐCĐ Vĩnh Long sẽ là đơn vị có tiềm năng rất lớn trong việc tổ chức các kỳ thi tuyển hoặc cấp các chứng nhận có liên quan.

Cuộc họp thẩm định kết thúc lúc 11h30 cùng ngày. Trên tinh thần trách nhiệm và làm việc hiệu quả, Hội đồng đã góp ý và định hướng cho hai tác giả hoàn chỉnh ngân hàng câu hỏi. Trong thời gian tới, trường CĐCĐ Vĩnh Long sẽ triển khai các kỳ thi cấp chứng chỉ mới khi ngân hàng đề thi hoàn chỉnh.Hình 1. Phiên họp của Hội đồng thẩm định vào ngày 22/12/2016 tại phòng họp 2, Khu hành chính trường CĐCĐ Vĩnh Long.