12December

Tiếp và làm việc với chuyên gia trường Cao đẳng Niagara lần 4

Tin - Minh Châu, Ảnh - Phi Anh 08:12

Tiếp nối đợt làm việc lần 03 vào tháng 5&6/ 2016, nhóm chuyên gia trường Cao đẳng Niagara (NC) trở lại làm việc tại trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Vĩnh Long từ ngày 17 – 21/10 và 07 – 11/11/2016.


Bước vào năm thứ 3 thực hiện dự án VSEP và các công tác xây dựng chương trình Công nghệ Thực phẩm mới (CNTP) sắp hoàn tất. Trong đợt làm việc lần này, hai chuyên gia Jon Ogryzlo và Beverley Davies đã hỗ trợ trường CĐCĐ Vĩnh Long soạn thảo các minh chứng cho đợt thẩm định chương trình này vào tháng 3/2017.

Với lộ trình xây dựng ngành CNTP mới đạt tiêu chuẩn là chương trình đào tạo tiên tiến nhất hệ Cao đẳng ở Việt Nam, nhóm chuyên gia đã tổng hợp các tiêu chuẩn ngành cấp Quốc tế, của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, tiêu chuẩn của Canada, tiêu chuẩn của trường NC và tiêu chuẩn đầu vào của các doanh nghiệp địa phương nhóm ngành CNTP. Tất cả các tiêu chuẩn và các văn bản có liên quan đến chương trình mới này sẽ được trường CĐCĐ Vĩnh Long tổng hợp, xây dựng và đưa vào giảng dạy vào năm học 2017 – 2018. Sau hai tuần làm việc tích cực và hiệu quả, nhóm chuyên gia và trường CĐCĐ Vĩnh Long đã soạn thảo được sáu chính sách, tổ chức hai hội thảo phổ biến về tiến trình dự án tại trường, tổ chức cuộc họp với Ủy ban tư vấn Chương trình (PAC) thông qua chương trình mới và bước đầu xây dựng được biểu mẫu Kế hoạch dạy và học để đưa vào bước triển khai giảng dạy.

Tin rằng với sự hỗ trợ của các chuyên gia, trường CĐCĐ Vĩnh Long sẽ thực hiện thành công chương trình đào tạo ngành CNTP mới, tạo tiền đề cho sự phát triển các ngành đào tạo khác tại trường, nhằm hướng đến mục tiêu chuyển đổi đào tạo theo mô hình trường cao đẳng tiên tiến ở các quốc gia phát triển như Canada. Đó là, lấy người học làm trọng tâm và tập trung vào sự thành công, sự phát triển của học viên.


Hình 1. Hai chuyên gia (thứ 3&4 bên phải) đang thông qua danh mục các minh chứng cần có cho đợt thẩm định.

Hình 2. Ông Jon Ogryzlo, (đứng, bên trái) đang minh họa về công tác tiếp thị và tuyển sinh.

Hình 3. Họp thông qua PAC để lấy ý kiến chấp thuận về chương trình CNTP mới.

Hình 4. Cô Beverley Davies, (đứng, góc trên bên phải) đang thuyết trình trong hội thảo về tiến trình dự án và hướng dẫn thiết kế một Kế hoạch dạy và học.