THỐNG KÊ
Online: 70
Lượt truy cập: 4686533

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

06:11 - 30/11/2016

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN/EMAIL
1 Phạm Thị Thu Hương P. Trưởng phòng Cử nhân Văn học
Email:
ptthuong@vlcc.edu.vn
2 Nguyễn Thị Tuyết Minh P. Trưởng phòng Nghiên cứu sinh Quản lý Giáo dục
Email:
nttminh@vlcc.edu.vn
3 Bùi Minh Triều Giảng Viên  Kỹ sư Tin học
Email:
bmtrieu@vlcc.edu.vn
4 Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Chuyên viên Cử nhân Tài chính ngân hàng
Email:
ntmtuyen@vlcc.edu.vn
5 Đoàn Lê Thanh Linh Chuyên viên Cao học Vật lý lý thuyết và vật lý toán
Email:
dltlinh@vlcc.edu.vn

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT - TÀI TRỢ - HỌC BỔNG - TUYỂN DỤNG SINH VIÊN