Ngôn ngữ

Giảng dạy ở Thái Lan

Theo thỏa thuận hợp tác giữa trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long và trường Pongwuadaeng- một đối tác của trường Cao đẳng Cộng đồng Phichit, vào tháng 11 mỗi năm hai giáo viên của trường CĐCĐ Vĩnh Long sẽ có cơ hội trải nghiệm cuộc sống ở Thái Lan trong vòng 1 tháng. Mục tiêu của quan hệ đối tác này là nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam thông qua sự hiểu biết lẫn nhau cả về ngôn ngữ và văn hóa chuẩn bị cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015.

Trường Ban Pongwuadaeng được thành lập vào năm 1999 nhằm mục đích cung cấp cơ hội học tập miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực. Lúc ban đầu mới thành lập, trường chỉ có bậc tiểu học nhưng quy mô đào tạo phát triển nhanh chóng theo thời gian. Hiện nay, trường có xấp xỉ 350 học sinh từ bậc mẫu giáo đến phổ thông trung học. Trường Ban Pongwuadaeng cũng đã phát triển quan hệ đối tác với trường CĐCĐ Phichit. Hơn 4 năm qua, 60 học sinh ở địa phương đã có thể tốt nghiệp với trình độ cao đẳng.

Mặc dù 2 giáo viên được tuyển chọn đóng vai trò là sứ giả của trường CĐCĐ Vĩnh Long, trách nhiệm cụ thể phụ thuộc vào thế mạnh và sở thích của mỗi người. Công việc cụ thể có thể là giảng dạy tiếng Việt, dạy nấu món Việt, chia sẻ một số lĩnh vực về văn hóa Việt Nam như múa, hát…. Dù thế mạnh của bạn là gì đi chăng nữa, trường Ban Pongwuadaeng cũng sẽ tiếp nhận.

Trường Ban Pongwuadaeng sẽ tiếp đãi 2 giáo viên và tạo cơ hội cho họ tìm hiểu về giáo dục, văn hóa, thức ăn và lối sống của Thái Lan. Các giáo viên được tuyển chọn sẽ sống cùng với một gia đình người Thái.

Quy trình nộp hồ sơ

Giáo viên có thể tải mẫu đăng ký và trình bày lý do quan tâm của mình gửi Phòng Hợp tác Quốc tế vào ngày 15 tháng 09 hàng năm. Chỉ một số ít ứng viên được chọn mời tham gia phỏng vấn.

Tải quy trình tại đây