Ngôn ngữ

Học bổng

Có rất nhiều học bổng dành cho cán bộ công chức viên chức của trường muốn tiếp tục việc học tại Việt Nam hoặc nước ngoài. Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long luôn ủng hộ việc tìm kiếm học bổng của tất cả các thành viên của trường.

Đối với học bổng cao học hoặc nghiên cứu sinh, hầu hết các cơ sở giáo dục đều yêu cầu các ứng viên phải có chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL. Nếu học ở Châu Á, thông thường thang điểm yêu cầu tối thiểu là 5 và nếu học ở Bắc Mỹ hoặc Châu Âu thì thang điểm tối thiểu là 6.

Mọi thông tin về IELTS có thể tìm hiểu tại trang web http://takeielts.britishcouncil.org/, bạn có thể dự thi IELTS tại Cần Thơ hoặc thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đây là một số chương trình học bổng rất hữu ích cho việc săn tìm học bổng:

Học bổng Phát triển Úc tại website: http://www.ausaid.gov.au/scholar/pages/studyin.aspx

Chương trình học bổng Endeavour của Úc tại website:
    
http://www.deewr.gov.au/International/EndeavourAwards/Pages/Home.aspx

Chương trình học giả Fulbright tại website: http://www.cies.org/

Quỹ Giáo dục Việt Nam- Chương trình học bổng VEF tại website: www.vef.gov

Hiệp hội Xúc tiến Khoa học Nhật Bản – Chương trình Ronpaku tại website:
    http://www.jsps.go.jp/english/e-ronpaku/about.html

Trung tâm khu vực Đông Nam Á về đào tạo và nghiên cứu nông nghiệp tại website:
    
http://www.searca.org/web/research/sfrt/index.html

Chương trình học bổng CDSSEA tại website: http://cdssea.weebly.com/

Học bổng dành cho học tập/nghiên cứu tại Canada tại website:
    
https://w01.scholarships-bourses.gc.ca/scholarshipnoncdn-boursenoncdn.aspx?lang=eng