Ngôn ngữ

Lĩnh vực/Cơ hội quan hệ hợp tác

Trường CĐCĐ Vĩnh Long hiểu rõ giá trị và những lợi ích từ mối quan hệ đối tác mang lại cho đội ngũ cán bộ công nhân viên chức và sinh viên của trường. Vì thế, trường không ngừng tìm kiếm cơ hội hợp tác trong một số lĩnh vực như trao đổi giáo viên, thiết kế chương trình giảng dạy, hợp tác nghiên cứu và học tập lẫn nhau về phương pháp tiên tiến.

Một số lĩnh vực được quan tâm và không có giới hạn hiện nay như sau:

1. Chế biến thực phẩm- trao đổi giáo viên, nâng cao chất lượng đào tạo và cải tiến chương trình giảng dạy.

2. Tiếng Anh- cải tiến chương trình giảng dạy, trao đổi giáo viên, cấp học bổng du học nước ngoài.

3. Công nghệ thông tin- cải tiến chương trình giảng dạy.

4. Kinh tế- cải tiến chương trình giảng dạy.

5. Nông nghiệp- cải tiến chương trình giảng dạy, trao đổi cán bộ, cung cấp các cơ hội nghiên cứu.