Ngôn ngữ

Quá trình phát triển quan hệ đối tác

Quý cơ quan, tổ chức tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác tiềm năng hoặc đến thăm viếng hãy liên hệ với chúng tôi.

Xin vui lòng đính kèm:

- Bản mô tả tóm tắt về Quý cơ quan, tổ chức (tầm nhìn, sứ mệnh, mục đích, v.v.). Đồng thời hãy
   đính kèm đường liên kết tới trang web của Quý cơ quan, tổ chức để chúng tôi hiểu biết thêm
   về Quý vị.

- Bản giải thích ngắn gọn về cách thức mà Quý cơ quan, tổ chức đã liên lạc với chúng tôi và lý do Quý
  cơ quan, tổ chức có quan tâm về quan hệ đối tác với chúng tôi. Quý cơ quan, tổ chức nhận thấy
  chúng ta có những điểm tương đồng nào và những lĩnh vực gì có thể hợp tác với nhau?

Chúng tôi rất tin tưởng vào sự hợp tác và chúng tôi mong sự hồi âm từ Quý vị.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ pqlkhhtqt@vlcc.edu.vn hoặc điện thoại số 070-387-7216. Nếu Quý vị ở tại Vĩnh Long, hãy đến thăm văn phòng của chúng tôi tại Khu hành chính, Khu 1.