Ngôn ngữ

Ký kết thỏa thuận hợp tác

Trường Cao đẳng Cộng đồng đã ký kết hợp tác với các đợn vị và tổ chức sau đây:

Canada:
Trường Cao đẳng Douglas
Tổ chức Đại học Thế giới Canada (WUSC)

Thái Lan
Trường Ban Pongwuadaeng

Việt Nam
Đại học Cần Thơ
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh
Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
Đại học Đồng Tháp
Cao đẳng Vinatex thành phố Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long cũng là thành viên Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC).