Ngôn ngữ

Các trang web hữu ích

Các thông tin cơ bản về tỉnh Vĩnh Long nói riêng và Việt Nam nói chung có thể giúp bạn chuẩn bị và làm quen với phong tục, văn hóa địa phương trước và sau khi bạn đến, có thể được tìm thấy ở các đường liên kết sau:

1. http://en.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_Long_Province

2. http://www.haivenu-vietnam.com/des-mekong-vinh-long.htm

3. http://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/vietnam.htm (Trung tâm Kiểm Soát và phòng chống dịch bệnh)

4. http://www.lonelyplanet.com/vietnam/mekong-delta/vinh-long

5. http://www.vietnamtourism.org.vn/travel-guide/list-of-cities-in-vietnam/vinh-long.html