Ngôn ngữ

Nhận xét của Tình nguyện viên

Khi tôi đến làm việc tại trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long, sự tiếp đón của lãnh đạo nhà trường và các giảng viên đã cho tôi cảm giác như mình đang ở nhà vậy. Tất cả các giảng viên tham gia hội thảo đều tiếp thu tốt về ý tưởng lấy người học làm trung tâm và tham gia tích cực vào các hoạt động được đề xuất. Hội thảo đã diễn ra trong không khí hợp tác và thân thiện. Việc phối hợp làm việc với một tổ chức như trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long đã mang lại hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu giảng dạy ngày càng tốt hơn.

                                                                                                                        Jean-Guy Trepanier                                                                 Canada