Ngôn ngữ

Tại sao làm công tác tình nguyện tại trường CĐCĐ Vĩnh Long?