Ngôn ngữ

Tổng quan về trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

Đào tạo, cung cấp cho cộng đồng nguồn nhân lực chất lượng cao về đào tạo, tri thức và kỹ năng nghề nghiệp

Tiền thân của trường là Khoa Đại học tại chức tỉnh Cửu Long được thành lập vào năm 1979. Mặc dù có sự thay đổi về vai trò và chức năng qua thời gian, nhưng trường vẫn luôn đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho cộng đồng. Vào năm 2002, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chấp thuận thành lập trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long như một cơ sở giáo dục độc lập. Cùng với sự phát triển nhanh chóng, vào năm 2010 trường CĐCĐ Vĩnh Long đã sáp nhập với trường Trung cấp Kỹ thuật Lương thực- Thực phẩm vẫn giữ tên là trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long là đơn vị nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Long. Ban lãnh đạo nhà trường gồm có một Hiệu trưởng và hai Phó Hiệu trưởng. Hiện trường có khoảng 200 cán bộ công chức viên chức, cung cấp các chương trình đào tạo đa cấp, đa ngành cho gần 4.000 sinh viên, học sinh không chỉ cho tỉnh Vĩnh Long mà còn các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vào năm 2012, trường CĐCĐ Vĩnh Long đã đón nhận các sinh viên quốc tế đầu tiên đến học tập tại trường.

Trường có 7 Khoa trực thuộc như sau:
            1) Khoa Khoa học Cơ bản
            2) Khoa Nông nghiệp
            3) Khoa Công nghệ thông tin
            4) Khoa Kinh tế- Xã hội
            5) Khoa Công nghệ lương thực và thực phẩm
            6) Khoa Điện- Điện tử
            7) Khoa Cơ khí- Động lực

Ngoài ra, trường còn có hai Bộ môn: 1) Bộ môn Lý luận Chính trị và 2) Bộ môn Giáo dục quốc phòng- Thể chất; và ba Trung tâm phục vụ nhu cầu học tập và cung cấp các dịch vụ cho sinh viên và cộng đồng: 1) Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học, 2) Trung tâm Ứng dụng, chuyển giao khoa học- Công nghệ và 3) Trung tâm Hướng nghiệp, Tư vấn việc làm và Quan hệ Doanh nghiệp.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long đang từng bước hoàn thiện sứ mệnh của mình trong việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho cộng đồng bằng cách thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các cựu sinh viên của trường để đảm bảo tính cập nhật của chương trình đào tạo và phù hợp với yêu cầu thực tế của xã hội.

Theo thống kê vào năm 2011, 60% sinh viên, học sinh tốt nghiệp từ trường CĐCĐ Vĩnh Long có việc làm đúng ngành nghề và có 25% sinh viên tốt nghiệp bậc Cao đẳng tiếp tục học liên thông lên bậc Đại học.

Hiện nay trường CĐCĐ Vĩnh Long đang có kế hoạch sáp nhập với hai trường cao đẳng khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để thành lập trường đại học vào năm 2014.