Ngôn ngữ

LIÊN HỆ

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG

  Địa chỉ:  112 - 112A, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP Vĩnh Long. tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.

  Điện thoại: (+84) 2703 877 216

  E-mail: pqlkhhtqt@vlcc.edu.vn                   Website: http://vlcc.edu.vn/ico/

Tên đầy đủ*
Email*
Số điện thoại*
Số fax
Tên công ty
Tiêu đề*
Nội dung*
Mã bảo vệ*