Ngôn ngữ

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long gửi phái đoàn đầu tiên đến trường Ban Pongwuadaeng, Phichit, Thái Lan. Cô Lý Thị Ánh Nguyệt, Trưởng khoa Kinh tế - Xã hội, là một trong những người đầu tiên tham gia chương trình giảng dạy và giao lưu văn hóa này. xem thêm

Trong năm 2012, Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long chào đón sinh viên quốc tế đầu tiên đến từ Lào. Phát Da Vang hiện đang học ngành Quản lý Đất đai. Tìm hiểu thêm vì sao anh ấy đến Vĩnh Long và những trãi nghiệm của anh ấy khi ở đây xem thêm

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long đã và đang hợp tác với Đại học Hỗ trợ Thế giới Canada (viết tắt là WUSC) về dự án Đào tạo Kỹ năng cho Thị trường Lao động (STLM). Jocelyn là sinh viên đầu tiên đến công tác tại trường theo chương trình Sinh viên Không biên giới. Tìm hiểu thêm về kinh nghiệm làm tình nguyện viên của cô ấy tại đây. xem thêm

Việc hình thành Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế (QLKH&HTQT) là một sáng kiến tương đối mới mẻ của trường CĐCĐ Vĩnh Long. Được chính thức thành lập vào tháng 10 năm 2010, Phòng QLKH và HTQT được xem như là một phần kế hoạch nằm trong tầm nhìn dài hạn của trường CĐCĐ Vĩnh Long trong việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế của trường nhằm cung cấp cơ hội cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Phòng QLKH và HTQT chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động hợp tác quốc tế cũng như xác định các chiến lược hợp tác trong tương lai dưới sự hướng dẫn và giám sát của Ban Giám hiệu.

Vai trò và chức năng của Phòng QLKH và HTQT:

- Đề xuất với Ban Giám hiệu các đối tác quốc tế có tiềm năng hỗ trợ trường CĐCĐ Vĩnh Long trong việc hoàn thành sứ mệnh của mình.

- Tiếp đón và hỗ trợ các phái đoàn và khách quốc tế

- Xác định chiến lược hợp tác quốc tế cho trường CĐCĐ Vĩnh Long

- Chịu trách nhiệm biên, phiên dịch khi trường có yêu cầu

- Thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và tạo môi trường làm việc bình đẳng cho các tình nguyện viên nước ngoài

- Tổ chức tập huấn và hội thảo để tăng cường sự hiểu biết quốc tế

- Xây dựng các Bản Ghi nhớ (MOUs) dành cho ký kết quan hệ đối tác

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thiết kế và thực hiện các dự án về hợp tác giáo dục và hợp tác đầu tư.