CA KHÚC THANH NIÊN
THỐNG KÊ
Online: 59
Lượt truy cập: 4201714
VĂN BẢN / Đoàn trường - Hội sinh viên
Tiêu đề: Mẫu báo cáo công tác hàng tháng của chi Đoàn
Trích yếu

Ngày đăng 2013-05-10 04:43:00
Người gởi
Xem: 28002 Tải về

CÁC VĂN BẢN KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC
Ngày đăng Tiêu đề/Trích yếu Người gởi
29/08/2016

Luật thanh niên

Tải về
15/10/2015

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn

Tải về
12/10/2015

NHỮNG ĐIỀU CÁN BỘ ĐOÀN NÊN LÀM VÀ KHÔNG NÊN LÀM

Tải về
09/10/2015

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI

Tải về
09/10/2015

Luật nghĩa vụ quân sự

Tải về
09/10/2015

Tài liệu 6 bài học chính trị cho Đoàn viên thanh niên

Tải về
15/06/2015

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tải về
10/11/2014

Mẫu danh sách đăng ký học lớp Cảm tình Đoàn

Tải về
13/10/2014

Hướng dẫn xây dựng báo cáo và phương hướng của Đại hội Chi đoàn, Liên Chi đoàn

Tải về
20/06/2014

GIẤY GIỚI THIỆU Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

Tải về
20/06/2014

HƯỚNG DẪN Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú

Tải về
11/12/2013

Mẫu thành tích cá nhân

Tải về
11/12/2013

Mẫu thành tích tập thể

Tải về
13/11/2013

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải về
13/11/2013

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012-2017

Tải về
13/11/2013

ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Tải về
13/11/2013

Hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tải về
25/09/2013

Hướng dẫn Đại hội Chi Đoàn

Tải về
11/01/2013

BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN NĂM 2013

Tải về
19/12/2012

NGHỊ QUYẾT Ban Chấp hành Đoàn Trường tháng 12 – năm 2012

Tải về